Metarhizium anisopliae – NBRC 8556

Metarhizium anisopliae - NBRC 8556

Metarhizium anisopliae

NBRC No.NBRC 8556
Scientific NameMetarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin
Synonymous NameOospora destructor
Other Culture Collection No.
Other No.
Shipping asGlass ampoule (L-dried)
Type Strain
Biosafety Level
Source of Isolation
Locality of Source
Country/region of Origin
Accepted Date1966/05/04
HistoryIFO 8556 <- RTCI <- Sericult. Exp. Sta., Tokyo (K. Aoki)
Rehydration Fluid707
Medium2
Cultivation Temp.25 oC

>>> Xem thêm: Beauveria bassiana – NBRC 5838

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng HVBIOTEK GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!

Tham gia Cộng đồng hơn 300,000 nhà khoa học đến từ các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu về Công nghệ sinh học.

Cám ơn bạn đã kết nối cùng NOVAGEN GROUP

Đã có lỗi xảy ra, bạn xem lại các thông tin đăng ký nhé!

HƯỚNG TỚI CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM!