Nghiên cứu chủng vi sinh vật xử lý nước thải Thủy sản

Nghiên cứu chủng vi sinh vật xử lý nước thải Thủy sản
5 (100%) 1 vote

Nghiên cứu chủng vi sinh vật xử lý nước thải Thủy sản

Nước thải chế biến thủy sản thuộc loại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do chứa nhiều chất hữu cơ cao phân tử phân hủy chậm. Để hạn chế ô nhiễm của các loại nước thải này, công nghệ sinh học dựa trên hoạt động phân hủy chất hữu cơ của các vi sinh vật đóng vai trò then chốt quyết định sẵn có trong nước thải. Do đó, việc nghiên cứu và tuyển chọn tập hợp các chủng vi sinh vật xử lý nước thải Thủy sản có hiệu quả phân hủy chất hữu cơ cao góp phần nâng cao khả năng xử lý nước thải thủy sản là một hướng đi không thể thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Từ nước thải một số nhà máy thủy sản, đã phân lập được 6 chủng có khả năng phân hủy protein. Dựa vào đặc điểm hình thái, sinh lý và sinh hóa chuyên biệt, theo khóa phân loại của Bergey và các tiêu chuẩn do Sharpe đưa ra (1961), các chủng phân lập được đều thuộc chi Bacillus, trong đó có 3 chủng có khả năng phân hủy protein cao. Ứng dụng các chủng vi sinh vật xử lý nước thải thủy sản đạt được hiệu quả xử lý từ 60 – 70% lượng chất hữu cơ trong nước thải với tỷ lệ giống 1%. Đặc biệt, hiệu quả xử lý chất hữu cơ khi phối hợp các chủng với nhau là rất đáng kể – gần 80%. Ngoài ra, công nghệ xử lý sinh học có bổ sung các chế phẩm vi sinh vật đã được tuyển chọn nêu trên còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh bằng việc loại bỏ đến 92,5% lượng Coliform trong nước thải ban đầu.

Nước thải sau khi được xử lý bằng tổ hợp vi sinh vật tuyển chọn đều đạt tiêu chuẩn xả thải loại B theo QCVN 24: 2009/BTNMT.

Đặt vấn đề

Công nghiệp chế biến thủy sản là một trong những ngành phát triển khá mạnh ở khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nước thải thuỷ sản có thành phần ô nhiễm hữu cơ rất cao, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Do đó, cần phải có phương pháp phù hợp để xử lý và khắc phục. Trong số các phương pháp xử lý, phương pháp xử lý sinh học là phù hợp do đặc trưng ô nhiễm chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học ở nước thải thủy sản.

Một số vi sinh vật trong nước có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ chứa nitơ là thành phần chủ yếu của nước thải thủy sản, đặc biệt là vi khuẩn thuộc chi Bacillus. Các chủng vi sinh vật này đã có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như: công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, công nghiệp thực phẩm,…đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý nước thải chứa nhiều protein như nước thải thủy sản. Trong điều kiện tự nhiên của nước thải, các vi sinh vật này tự phát triển về số lượng và khối lượng nhưng cần thời gian dài. Nếu các vi sinh vật này được tách riêng và tăng sinh trước trong môi trường giàu protein để sau đó được bổ sung vào nước thải ở giai đoạn sinh trưởng mạnh nhất thì vừa có thể nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, vừa rút ngắn được thời gian thích nghi của vi sinh vật trong bể xử lý.

Dựa trên cơ sở đó, đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý protein và ứng dụng xử lý nƣớc thải chế biến thủy sản” đã hình thành với mong muốn tạo được các chế phẩm sinh học phù hợp với nước thải thủy sản, nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm và góp phần bảo vệ môi trường trong ngành thủy sản nói riêng và môi trường nước nói chung, bổ sung thêm một số chủng vi khuẩn mới phân lập được có hoạt tính protease mạnh có thể ứng dụng vào các nghiên cứu mới trong các lĩnh vực đời sống. Bài báo cáo này trình bày quá trình phân lập một số chủng vi khuẩn có hoạt tính phân giải protein cao từ các nguồn nước thải thủy sản khác nhau. Và ứng dụng thử nghiệm hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của các chủng vi khuẩn đã phân lập được.

Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu

* Nguyên liệu

Các chủng vi sinh vật dùng trong nghiên cứu được phân lập từ nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản như : nhà máy thủy sản số 4, nhà máy thủy hải sản SG – Fisco.

* Phương pháp nghiên cứu

Phân lập và thuần khiết các chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy protein

Các mẫu nước thải đun ở 80oC trong 15 – 30 phút. Sau đó pha loãng pha loãng thích hợp và cấy trang trên môi trường NA 2% agar, ủ 37oC. Sau 24 giờ, tiến hành cấy ria từng loại khuẩn lạc riêng rẽ có hình thái khác nhau trên môi trường dinh dưỡng NA đến khi thuần khiết các khuẩn lạc. Tiến hành xác định hình thái khuẩn lạc bằng các phương pháp nhuộm Gram, nhuộm vỏ nhày, nhuộm bào tử.
Kiểm tra khả năng phân hủy protein của các chủng vi khuẩn dựa trên những phản ứng màu, phản ứng kết tủa của sản phẩm NH3 sinh ra trong quá trình phân giải protein với thuốc thử Nessler.

Xác định hoạt tính phân giải protein

Hoạt tính protease được xác định dựa trên phương pháp cấy chấm điểm (phương pháp đục lỗ).

Thử nghiệm sinh hóa

Tiến hành một số thử nghiệm sinh hóa: Di động, Catalase, Nitrate, Indol, Urease, Voges-proskauer, Citrate, Metylred, Lipase, Tinh bột, KIA/TSI.

Xác định tốc độ tăng trưởng

Khảo sát tốc độ tăng trưởng của 6 chủng vi khuẩn phân lập trong điều kiện nuôi lắc liên tục ở nhiệt độ phòng trong các khoảng thời gian khác nhau dựa vào thông số OD của dịch tăng sinh các chủng vi khuẩn đo được ở bước sóng 610 nm bằng máy đo quang phổ.

Đo đạc các thông số ô nhiễm môi trường

Xác định các thông số: COD, BOD, SS, pH, tổng N, tổng P đối với mẫu nước thải cần xử lý trong thí nghiệm (theo tiêu chuẩn Việt Nam).

Thử nghiệm khả năng xử lý nước thải

Bổ sung dịch nuôi cấy các chủng vi khuẩn đã phân lập ở giai đoạn tăng trưởng mạnh vào nước thải theo các tỉ lệ khác nhau và xác định hiệu quả xử lý nước thải của từng chủng sau mỗi khoảng thời gian từ 24h cho đến khi hiệu quả xử lý là ổn định (COD không giảm nữa).

Link xem bản đầy đủ: CHỦNG VI SINH VẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

—————————————————

Searches related to chủng vi sinh vật xử lý nước thải Thủy sản

  • các giai đoạn chuyển hóa chất ô nhiễm của vi sinh vật
  • sử dụng vi sinh vật trong xử lý nước thải
  • ứng dụng vi sinh vật trong xử lý môi trường
  • xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí
  • các phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
  • xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kỵ khí
  • pseudomonas

www.chungvisinh.com